Congrés Mundial d'Estudis sobre l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica

Barcelona, del 19 al 24 de juliol de 2010

Oportunitats de patrocini
 

El Congrés Mundial d’Estudis sobre Orient Mitjà i Àfrica del Nord (WOCMES), que tindrà lloc a Barcelona el juliol de 2010, serà una plataforma molt atractiva per cridar l’atenció sobre les publicacions al voltant d’Oriente Mitjà i Àfrica del Nord, així com per a la publicitat de productes i serveis d’empreses actives als països d’aquestes zones i a nivell global.

Una campanya de promoció de gran abast servirà per anunciar aquest important esdeveniment a tot el món. La tercera edició del WOCMES promet superar a les seves predecessores que ja van atreure més de dos mil participants.
Existeixen moltes oportunitats per patrocinar el Congrés mundial.

Si desitja atorgar-nos el seu suport, li podem proporcionar detalls sobre les possibilitats de patrocini. Pot escriure’ns a wocmes@iemed.org

Institucions patrocinadores