Congrés Mundial d´Estudis sobre L´Orient Mitjà i el Nord d´Àfrica

Barcelona, del 19 al 24 de juliol de 2010

Objectius
 

L’objectiu general del Congrés és oferir la possibilitat de compartir i intercanviar recerques, experiències i idees entre més de 2.000 experts interdisciplinaris de totes les branques de les humanitats, les ciències socials i altres disciplines relacionades, procedents de més de 50 països. En aquest sentit, WOCMES Barcelona 2010 desitja especialment promoure la participació d’experts de les regions estudiades al congrés i facilitar la seva integració en xarxes de treball i d’intercanvi noves o en altres ja existents.

El Congrés també pretén aportar llum sobre qüestions clau relacionades amb la Mediterrània i l’Orient Mitjà i obrir un debat sobre nous temes i disciplines. Les qüestions euromediterrànies rebran especial atenció tenint en compte l’interès de Barcelona envers el Procés Euromed i l’agenda Euromed de l’any 2010, així com la propera presidència espanyola de la Unió Europea.

La cultura de l’Orient Mitjà també tindrà un gran protagonisme mitjançant exposicions relacionades amb diversos aspectes del estudis sobre l’Orient Mitjà, un festival de cinema amb grups de debat, una fira del llibre que comptarà amb la presència de llibreters, editors i autors, així com una selecció d’esdeveniments artístics.

Nombroses associacions, centres de recerca, universitats, organitzacions internacionals i altres institucions d’arreu del món han enviat ja les seves propostes de panells, taules rodones, papers i pòsters a través d’aquesta pàgina web.

Està previst que al Congrés assisteixin mitjans de comunicació locals i internacionals i un gran ventall de personalitats del món de la política, l’economia i la cultura, que difondran i promouran l’intercanvi d’idees més enllà de la recerca acadèmica.

Els idiomes de treball de la conferència seran l’anglès i el francès.