Congrés Mundial d'Estudis sobre L'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica

Barcelona, del 19 al 24 de juliol de 2010

Introducció
 

El Congrés Mundial presentarà estudis i investigacions sobre temes que engloben totes les disciplines de les ciències socials i humanes relacionades amb la recerca sobre l’Orient Mitjà, l’Àfrica del Nord i els estats musulmans de l’Àsia Central, incloent-hi estudis sobre l’impacte d’aquestes regions en altres zones del planeta.