Congrés Mundial d'Estudis sobre l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica

Barcelona, del 19 al 24 de juliol de 2010

Invitació
 

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) té el plaer de convidar-vos al Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (WOCMES), que tindrà lloc a Barcelona del 19 al 24 de juliol de 2010.

El Congrés serà una trobada multidisciplinària amb l’objectiu d’abordar, examinar i intercanviar informació sobre els darrers avenços en el camp dels estudis sobre l’Orient Mitjà en el sentit més ampli del terme. La invitació va adreçada a estudiosos, investigadors, educadors, estudiants, professionals i a altres grups interessats en els estudis sobre el nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà, els estats musulmans de l’Àsia Central, així com altres regions del món afectades de manera directa o indirecta pels fets que tenen lloc en aquestes zones.

Després de les experiències molt satisfactòries de les dues edicions prèvies del congrès a Maguncia (Alemanya) l’any 2002 i a Amman (Jordània) el 2006, WOCMES Barcelona 2010 portarà aquest esdeveniment únic a la Mediterrània. La Mediterrània, amb la seva història d’intercanvis humans i culturals, és un lloc privilegiat per aplegar experts de tot el món, intercanviar noves idees i enfortir i construir xarxes regionals i globals per dur a terme una recerca conjunta.

Barcelona serà sens dubte un escenari formidable per reunir-nos i discutir al voltant dels estudis sobre l’Orient Mitjà. Històricament, Espanya ha mostrat un gran interès envers la Mediterrània i el món àrab i islàmic per motius evidents, com ara la seva proximitat geogràfica i històrica. En aquest context, Catalunya i en especial Barcelona constitueixen punts de referència en la recerca i difusió d’informació sobre la Mediterrània i l’Orient Mitjà.

A més d’aquest actiu acadèmic, el compromís en les polítiques mediterrànies de la Unió Europea com a resultat del Procés de Barcelona enforteix encara més l’interès de Barcelona envers la Mediterrània i l’Orient Mitjà.

Per totes aquestes raons, WOCMES Barcelona 2010 promet ser un esdeveniment fascinant i estimulant.