La Mediterrània i Europa: la nova etapa econòmica i social

V Universitat d'Estudis Econòmics de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani
acpv.cat/php/V-universitat-euram/