La mar de llibres per endinsar-se en el món àrab

Presentació de la guia de lectura

Participants:

Senén Florensa, director general de l'IEMed
Gema Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe
Dolors Bramon, catedràtica d'estudis àrabs i islàmics
Theodor Loinaz, juntament amb Elia Romo, és autor de la selecció bibliogràfica i de les ressenyes.

Durant l’acte es llegirà una selecció de textos de literatura i de poesia àrab traduïts al català.

(Més informació)

Barcelona. Spain