Llibertat Religiosa i ciutadania musulmana

L’IEMed col•labora amb la UAB en l’organització d’aquestes jornades on es pretén analitzar els nous reptes socials, polítics i jurídics a Espanya i Catalunya.


Secretaria del Departament de Dret Públic i
Ciències Historicojurídiques.
Tel: 93 581 48 77
mail: seminaris.dret.public@uab.cat
web: www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques
Crèdits de lliure elecció: 1,5
Lloc: Sala d’Actes de l’Edifici del Rectorat de la UAB
Inscripcions gratuïtes (fins al 19 de març)

Spain
http://www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques