Congrés Mundial d'Estudis sobre l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica

Barcelona, del 19 al 24 de juliol de 2010